Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Velkommen til Gravplassveilederen!

Gravplassveilederen er primært en veileder for lokale gravplassmyndigheter (kirkelige fellesråd, menighetsråd eller kommuner), men vil også kunne inneholde nyttig informasjon for regionale og statlige instanser. 

I navigasjonsmenyen øverst finnes ulike kategorier, som har en rekke undersider og temaer. Veilederen lenker hyppig til andre relevante sider og informasjonskilder. Vi vil oppfordre til å følge disse lenkene, da det vil bidra til å gi deg både detaljert kunnskap om enkelttemaer og helhetlig overblikk over gravplassforvaltning som fag. Veilederen vil også gi deg en innføring i aktuelt lovverk, blant annet forvaltningsloven og offentlighetsloven, som gravplassmyndigheten må forholde seg til. Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravplassloven.

Innholdet i Gravplassveilederen blir oppdatert for å reflektere oppdateringer og utviklinger av aktuelt regelverk mv. Gravplassveilederen vil ikke være oppdatert til enhver tid. Sist oppdatert dato vil stå nederst på den enkelte nettside. Siste utkast til mal for forskrift om gravplassvedtekter på både bokmål og nynorsk finner du på nettsiden "Forskrift om gravplassvedtekter" under "Forvaltning" i navigasjonsmenyen øverst.

Gravplassveilederen ble overført til statsforvalteren fra Gravplassrådgivningen/Gravplassrådgiver i forbindelse med at statsforvalteren ble regional gravplassmyndighet i 2021. Oppgavene som regional gravplassmyndighet er samlet hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for hele landet. Statsforvalteren har samlet ressurser på en egen nettside.

Dersom du som privatperson har spørsmål knyttet til en grav, bør du først og fremst kontakte den lokale gravplassmyndigheten i din kommune. Privatpersoner vil likevel kunne ha nytte av å se hvilken veiledning vi i denne Gravplassveilederen gir lokale gravplassmyndigheter på ulike områder.

Teksten over er oppdatert per 20. desember 2023