Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Graven

I denne delen fokuserer vi på selve graven, både urnegraver og kistegraver. I denne delen vil vi omtale retten til fri (vederlagsfri) grav. Denne retten gjelder også såkalte tilrettelagte graver som også vil bli omtalt nedenfor. Vi vil også omtale temaer som gravansvarlig, gravdimensjoner, minnelunder, fredningstid, stengning, fysisk flytting, navneflytting (symbolsk flytting), gravminner, tiltak og ansvar for å forbygge skade og fjerning av gravminner.

Gravplassloven legger til rette for at en grav normalt kan benyttes til ny gravlegging etter fredningstiden.1

Det som spesifikt angår feste av grav, blir behandlet i en egen del.

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.

1 Når det gjelder frie graver, kommer dette til uttrykk i gravplassloven § 19 annet avsnitt.