Det som kjennetegner en anonym grav er at en har å gjøre med en grav som ikke har noen ansvarlig, og hvor gravens plassering bare er kjent for gravplassmyndigheten, jf. gravplassforskriften § 15. Det kan ikke settes opp gravminne med avdødes navn på en anonym grav. Ei heller har noen etterlatte rett å råde over graven.

Både kistegrav og urnegrav kan være anonym. Anonym kistegrav for dødfødte og barn under 1 år skal være minst 1,5 meter lang og 0,75 meter bred. Anonym urnegrav skal være minst 0,5 meter lang og 0,5 meter bred med plass for én askeurne. Disse to spesialkravene kan statsforvalteren, ved Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for hele landet, fravike. For øvrig gjelder de vanlige kravene for henholdsvis kistegrav etter gravplassloven § 13 og urnegrav etter § 14.

Særlig om unavnet grav

Ved vanlige graver er utgangspunktet er at den ansvarlige/festeren har rett til å bestemme om det skal settes opp gravminne, men også mulighet til å la være å sette opp gravminne. Da har en ikke å gjøre med en anonym grav i regelverkets forstand i og med at graven har en ansvarlig eller fester.

Teksten er oppdatert per 21. februar 2022.