Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Registering av opplysninger om enkeltgraver som ikke tilfredsstiller gravplassforskriftens krav

Fra 1. januar 2022 kom følgende inn i gravplassforskriften § 19 første avsnitt som ny tredje setning:

Opplysninger om enkeltgraver som ikke tilfredsstiller forskriftens krav, skal registreres.

Departementet har utdypet bestemmelsen nærmere i departementsrundskriv Q-05/2022 pkt. 4 Endring i gravplassforskrifta § 19 første ledd om registrering av opplysningar om graver som ikkje kan gjenbrukast osb..

Teksten er oppdatert per 21. februar 2022.