Gravplassforskriften kapittel 3, §§ 20 – 27, handler om gravminner. I undersidene nedenfor gjengis og omtales disse bestemmelsene fortløpende. Vi omtaler også temaet fjerning av gravminner og gravplassmyndighetens rett til å forebygge skade etter gravplassloven § 17.

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.