Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Om kvalitet på gravminner i gravplassforskriften

§ 22. Kvalitet

Til gravminne og fast tilbehør kan bare anvendes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. Det skal tåle de påkjenninger det utsettes for av klimaet og ved vanlig drift og vedlikehold av gravplassen.

Krav til kvalitet gjelder også løse bokstaver og pynt som må anses å være fast tilbehør. Bestandige materialer kan eksempelvis være stein, støpjern og tre, og nyere materialer som glass og stål. I lokale gravplassvedtekter er det anledning til å innsnevre hvilke type bestandige materialer som kan benyttes. Gravminner står ikke til evig tid, så bestandig (i betydning av at det ikke forfaller) innenfor den tiden et gravminne forventes å stå, bør være tilstrekkelig.

"[V]anlig drift og vedlikehold" vil for eksempel være gressklipping og snøbrøyting. Mange steder er det også behov for å flytte på gravminner både når det skal gravlegges i graven, men også for å komme fram med utstyr ved gravlegging i nabograver. Gravminner må derfor kunne flyttes på uten å bli ødelagt, og det må kunne skje uten at det medfører mye ekstraarbeid for de som skal utføre jobben.

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.