Gravplassforskriften § 18 omtaler kistegravlegging i to nivåer. Slik lyder bestemmelsens første avsnitt som angår selve graven:

Kister kan gravlegges i to nivåer i samme grav når festeren eller den som skal være ansvarlig for fri grav ønsker det og forholdene på gravplassen er lagt til rette for det. Den underste kisten skal ved gravlegging gis minst 1,5 meter jordoverdekning.

Slike graver omtales gjerne som grav med dobbel dybde. De vanlige kravene som gjelder for kistegravlegging etter § 13 gjelder også her, men altså med unntak av at den nederste kisten gis minst 1,5 meter jordoverdekning.

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.