Tidligere var det alminnelig praksis at dødfødte barn ble gravlagt anonymt i en annens grav.1 Som regel skjedde dette ved at det døde barnet ble lagt i en avdød voksens kiste uten at de etterlatte partene ble informert.2

Lokale gravplassmyndigheter får av og til spørsmål fra etterlatte om å få opplyst hvor et dødfødt barn er gravlagt.

Departementet har gitt ut et rundskriv V-18 B/2006 av 24. april 2006 om temaet. Departementet legger her til grunn at det dødfødte barnets etterlatte som hovedregel skal få vite hvor det er gravlagt. Forutsetningen må være at denne informasjonen finnes i gravregisteret eller andre steder. 

Når det gjelder nærmere tematikk opp mot fester og festeforholdet, vises det til rundskriv V-18 B/2006 av 24. april 2006.

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.

1 Rundskriv V-18 B/2006 av 24. april 2006.

2 Rundskriv V-18 B/2006 av 24. april 2006.