Det er viktig å være klar over at arbeidsgiver også har plikter overfor andre enn egne arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven § 2-2. Arbeidsgiver har plikter blant annet der selvstendige utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning. Eksempelvis vil dette kunne gjelde overfor gravferdskonsulenter på et krematorium, eller overfor ansatte i private gravstellsfirmaer på en gravplass.

Gravplassmyndigheten vil også kunne ha et ansvar for å samordne flere virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid dersom det er flere virksomheter som opererer på gravplassen, ref. arbeidsmiljøloven § 2-2 andre avsnitt.

Teksten er oppdatert per 30. mars 2021.