I en del tilfeller er det anledning til å delegere myndighet internt i den lokale gravplassmyndigheten.

Ved intern delegering til daglig leder i kirkelig fellesråd eller til kommunedirektør skal det utformes et delegeringsreglement, ref. regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet § 10 nr. 2 og kommuneloven § 5-14.

Teksten er oppdatert per 30. mars 2021.