De etterlatte har ikke plikt til å bruke gravferdsbyrå, men i de fleste tilfeller benyttes imidlertid gravferdsbyrå.

Gravferdsbyrået er ikke noe offentlig forvaltningsorgan. Det er private selskaper som bistår de etterlatte. I mange tilfeller opptrer gravferdskonsulenten som de etterlattes fullmektiger overfor gravplassmyndigheten.

I praksis gir gravferdsbyråene de etterlatte mye informasjon om graver. Det er derfor viktig at gravferdsbyråene er godt oppdatert på gravplassrutinene og -reglene i kommunen. Som ledd i dette er det viktig at gravplassmyndigheten har gode og oppdaterte nettsider slik at byråene kan finne korrekt informasjon til enhver tid.  

Det kan være hensiktsmessig at gravplassmyndigheten har fellesmøter med gravferdsbyråene som opererer i kommunen med jevne mellomrom, hvor blant annet rutiner for gravferd er et tema.

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.