Departementet sendte i 2012 ut brev til gravplassmyndighetene med informasjonsskriv om klær og gjenstander i kiste ved gravlegging og kremasjon. Rammen for dette brevet er gravplassloven. Det er også slik at annet lovverk kan sette begrensninger på hva som kan legges i kisten. Dette vil eksempelvis kunne gjelde forskjellig type dokumenter.

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.