Askeurne skal være forarbeidet av organisk materiale og være nedbrytbar i jord innen den fredningstid som gjelder for gravplassen, og urnen skal være av slik kvalitet at den tåler vanlig håndtering og forsendelse i posten.1

Kravet om at urnen skal være i organisk nedbrytbart materiale kom inn i forskriften 1. januar 2013. Vi kjenner ikke til forskning på hvor raskt organiske urner blir brutt ned. I rådgivningen har vi lagt til grunn et utgangspunkt om at slik nedbrytning skjer raskt. Nedbrytningshastigheten vil avhenge av materialbruk og jordkvalitet og vil derfor variere.

Når det gjelder dimensjoner, skal askeurnen ikke være mer enn 40 cm høy, 25 cm bred og 25 cm lang. Ifyllingsåpningens diameter skal være minst 63 mm.

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.

1 Gravplassforskriften § 31 første ledd.