I gravplassforskriften reguleres ansvar for skade:

§ 10. Ansvar for skade

Gravplassmyndigheten er ikke ansvarlig for skader på graver eller gravutstyr medmindre skaden skyldes uaktsomhet fra gravplassens betjening.

Utgangspunktet er at lokal gravplassmyndighet ikke er ansvarlig for skader på graver eller gravutstyr. Sistnevnte vil typisk være gravminner. Utgangspunktet om at lokal gravplassmyndighet ikke er ansvarlig gjelder imidlertid ikke der skaden skyldes uaktsomhet fra gravplassens betjening. Uaktsomhet er et rettslig begrep for uforsiktighet.1 Er gravplassbetjeningen eksempelvis uforsiktig ved gressklipping eller snømåking og dette gjør at gravminner blir skadet, vil lokal gravmyndighet være økonomisk ansvarlig for skadene.

Teksten er oppdatert per 30. mars 2021.

1 Andenæs, Johs.; Sulland, Frode; Finstad, Fredrik Bøckman; Gisle, Jon: uaktsomhet i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 13. mai 2020 fra https://snl.no/uaktsomhet.