Gravplassloven § 3 forutsetter at gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser. Og av gravplassforskriften § 1 følger det at gravplassen skal holdes i hevd og forvaltes med den orden og verdighet som dens egenart tilsier.

Teksten er oppdatert per 29. mars 2021.