Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Aktuell litteratur og nettsted

Klingberg, Helge, Oddbjørn Sørmoen, Aud Wefald red. Kirkegården - et levende kulturminne, Oslo: ARFO, forlag for arkitektur og kunst, 2005.

Klingberg, Helge. Gravplassen – en håndbok, Stokke: E forlag, 2016 (Kapitlene om Gravplassen som kulturminne, Vern av gravminner, Vedlikehold av gammelt gravutstyr og Gravplassens historiske trekk)

www.riksantikvaren.no eller Riksantikvarens vitenarkiv (https://ra.brage.unit.no/ra-xmlui/) Informasjonsblader om kirkens omgivelser (Bevaring av kirkegård og gravminner, Bevaring og kirkegårdsutvidelser, Servicehus ved kirkene og Kirkebakken, bevaring og nye elementer. Overflatebehandling av støpjern og Fjerning av lav og mose på stein)

Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) har blant annet gitt ut Veileder ved funn av menneskelige levninger av desember 2018.

Teksten er oppdatert per 22. mars 2021.