Teksten er oppdatert per 28. april 2021.

1 Paragraf 11-8 tredje avsnitt bokstav c.

2 Paragraf 11-8 tredje avsnitt bokstav d.

3 Paragraf 12-6 andre setning.