Ved intern delegering til daglig leder i kirkelig fellesråd eller til kommunedirektør skal det utformes et delegeringsreglement, ref. forskrift om regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet § 10 nr. 2 og kommuneloven § 5-14.

Teksten er oppdatert per 17. februar 2022.