Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Særlige temaer knyttet til kremasjon

Kremasjon omtales som en del av gravferden i denne gravplassveilederen. Fortløpende i delen om gravferd er derfor temaer som er relatert til kremasjon behandlet. Det er imidlertid noen særlige spørsmål som reiser seg knyttet til kremasjon. Slike spørsmål er behandlet i undersidene nedenfor.