Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Offentlighetsloven

Offentlighetsloven skal bidra til en mest mulig åpen og gjennomsiktig forvaltning. Lokal gravplassmyndighet må kjenne til loven. Her og gjennom undersidene nedenfor omtales relevante regler. I en av undersidene er et fiktivt eksempel på en innsynsbegjæring en lokal gravplassmyndighet må forholde seg til og hvordan gravplassmyndigheten skal behandle denne.

Illustrasjonsfoto. Unsplash.
Illustrasjonsfoto. Unsplash.

Offentlighetsloven gjelder gravplassmyndigheten. Formålet med loven er å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig. Etter § 1 skal dette i sin tur styrke:

  • informasjons- og ytringsfriheten,
  • den demokratiske deltakelsen,
  • rettssikkerheten for den enkelte,
  • tilliten til det offentlige,
  • kontrollen fra allmennheten.

Loven skal også legge til rette for gjenbruk av offentlig informasjon.1

Teksten er oppdatert per 17. desember 2021.

1 Justisdepartement har en god veileder til offentlighetsloven. I 2018 ble det gitt ut et tillegg til veilederen.