Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Offentlighetsloven

Offentlighetsloven skal bidra til en mest mulig åpen og gjennomsiktig forvaltning. Lokal gravplassmyndighet må kjenne til loven. Her og gjennom undersidene nedenfor omtales relevante regler. I en av undersidene er et fiktivt eksempel på en innsynsbegjæring en lokal gravplassmyndighet må forholde seg til og hvordan gravplassmyndigheten skal behandle denne.

Kontorbygg med store vindusflater
Gjennomsiktig forvaltning Foto: Unsplash.

Offentlighetsloven gjelder gravplassmyndigheten. Formålet med loven er å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig. Etter § 1 skal dette i sin tur styrke:

  • informasjons- og ytringsfriheten,
  • den demokratiske deltakelsen,
  • rettssikkerheten for den enkelte,
  • tilliten til det offentlige,
  • kontrollen fra allmennheten.

Loven skal også legge til rette for gjenbruk av offentlig informasjon.1

Teksten er oppdatert per 17. desember 2021.

1 Justisdepartement har en god veileder til offentlighetsloven. I 2018 ble det gitt ut et tillegg til veilederen.