Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Noen utvalgte temaer knyttet til forvaltning av gravplass

Nedenfor er en overordnet gjennomgang av temaer som angår lokal forvaltning av gravplassen (alfabetisk). Listen er ikke uttømmende, og temaene behandles i denne sammenheng relativt kortfattet. For øvrig viser vi til andre deler av denne gravplassveilederen.

Teksten er oppdatert per 28. april 2021.