Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Gravplassen som sted

Gravplassforskriften § 1 gir en grunnleggende bestemmelse om gravplassene:

§ 1. Orden og verdighet

Gravplassen skal holdes i hevd og forvaltes med den orden og verdighet som dens egenart tilsier.

Gravplassen er ikke et hvilket som helst sted, men har en egenart som skal forvaltes med orden og verdighet. Gravplassen er et sted for gravlegging av de døde og et sted for bearbeiding av sorg for de etterlatte. Gravplassene er også et felles minnested.

Verdighet må også sikres under bakken. Gode grunnforhold må sikre god nedbrytning av kiste, kisteinnhold og askeurner.

I undersidene nedenfor vil vi gå gjennom temaer og bestemmelser som på en eller annen måte angår gravplassen som sted.

Teksten er oppdatert per 28. april 2021.